• Do 10 km


 • Havlíčkova Borová ( 4km ) – rodiště Karla Havíčka
 • Krucemburk ( 10km ) – malebná obec s pamětní síňí Jana Zrzavého

• Do 20 km


 • Údolí doubravy ( 11km ) – nejdivočejší místo řeky doubravy s dvoumetrovým vodopádem
 • Přibyslav ( 12km ) – zámek s expozicí požární techniky
 • Chotěboř ( 12km ) – malebné město se stejnojmenným zámkem
 • Pohled ( 13km ) – baroktní zámek, interiéry jsou veřejnosti nepřístupné
 • Dolní Krupá (14km ) – zámek s vlastivědným muzeem
 • Břevnice ( 14km ) – vodní nádrž s možností koupání
 • Veselý Kopec ( 16km ) – skanzen Veselý Kopec, během roku se zde konají různé kulturní akce.
 • Havlíčkův Brod ( 17km ) – město s malebným historickým jádrem

• Nad 20 km


 • Žďár nad Sázavou ( 21km ) – Jedno z center vysočiny se stejnojmenným zámkem
 • Lipnice nad Sázavou ( 34km ) – mohutný gotický hrad na žulové skále
 • Orlík nad Humpolcem ( 34km ) – zřícenina hradu nad vesnicí Rozkoš